Wet op de politieke partijen

Reactie

Naam Geopende Deur (H Bos)
Plaats Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum 18 maart 2023

Vraag1

Wat vindt u van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen?
Geheel overbodig. De wet heeft reeds gevoegd kaders om ongewenste invloed te begrenzen of strafbaar te stellen. Het is beter bestaande wet en regelgeving aan te scherpen, dan een nieuwe wet in leven te roepen die (onbedoeld) de democratie dreigt te ondergraven. Omkoping is niet toegestaan. Ook moet men zo nuchter zijn dat beïnvloeding in alle gelederen plaatsvindt. Opnieuw geldt hiervoor ook dat aanscherpen van bestaande wet en regelgeving zou moeten volstaan.