Wet op de politieke partijen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Nijmegen
Datum 23 januari 2023

Vraag1

Wat vindt u van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen?
Ad transparantie: Ik vraag me af waarom er wordt gekozen om EU-regelgeving af te wachten over politieke advertenties, die niet door politieke partijen worden geplaatst. Meer concreet vraag ik me af waarom niet ook uitgevers worden verplicht politieke advertenties te melden bij de Autoriteit.

Ad minimale contributie voor volwaardig lidmaatschap: Door het voortaan vastleggen van de bedragen in een ministeriële regeling vrees ik dat dit de onafhankelijkheid van politieke partijen kan aantasten. De bevoegdheid om die bedragen vast te stellen wordt namelijk belegd bij een politiek ambtsdrager, terwijl juist (bijna) alle andere bevoegdheden van de minister naar de Autoriteit worden overgeheveld om de onafhankelijkheid van politieke partijen te waarborgen.

Bijlage