Wet op de politieke partijen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Nijmegen
Datum 23 januari 2023

Vraag1

Wat vindt u van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen?
Niet alle landelijke politieke partijen hebben hun decentrale afdelingen op dezelfde manier geordend. Sommigen hebben een paar grote afdelingen op provinciaal niveau, anderen vele kleine op gemeentelijk niveau. Als decentrale afdelingen subsidies kunnen krijgen, wordt het mogelijk financieel aantrekkelijker om zoveel mogelijk afdelingen te hebben. Dat geeft mogelijk een drijfveer om tot verregaande decentralisatie die wellicht de kwaliteit van de politieke partijen niet ten goede komt.