Wet op de politieke partijen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Bilthoven
Datum 18 maart 2023

Vraag1

Wat vindt u van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen?
Wanneer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zelf in artikel 86 en 87 politieke partijen en verenigingen kan gaan verbieden op zulke brede gronden, diskwalificeert het ministerie zichzelf om nog langer de Nederlandse democratische rechtstaat te dienen.

Wanneer het genoemde ministerie het bovendien hiervoor nodig acht om een nieuwe autoriteit in het leven te roepen, t.w. Autoriteit Wet op de politieke partijen dan is er sprake van het aanhoudend bouwen aan en het doorvoeren van deze nieuwe staatsvorm. Hieruit blijkt dat het ministerie voornemens is om een dictatuur pro-actief te institutionaliseren. Dit met als enige doel om een transparant en open debat tussen burgers op alle mogelijke manieren steeds verder aan banden te leggen.

De kwade intentie van het ministerie is niet langer verborgen.

We weten bovendien allemaal welke partij met dit wetsartikel verboden moet gaan worden. Echter deze partij heeft zo enorm verloren met de verkiezingen van 15 maart jl, dat de noodzaak om ze direct te verbieden net ietsje kleiner is geworden. Maar het gevaar ligt altijd op de loer, want het vijandsdenken t.a.v. diens eigen burgers is van overheidswege de norm geworden.
Waar is de wens tot vredelievendheid, diplomatieke onderhandelingen of een einde willen maken aan een oorlog? Burgers willen helemaal geen oorlog. Deze meningen e.a. zijn ongewenst. Burgers en politici worden publiekelijk al zeer geruime tijd behandeld als dissidenten. Dit wetsvoorstel is hier slechts nog het bewijs van.

Deze internetconsultatie is overigens niet meer dan een farce om een schijndemocratie in stand te houden.