Wet op de politieke partijen

Reactie

Naam H.G.A. de Hoogt
Plaats Heerhugowaard
Datum 23 januari 2023

Vraag1

Wat vindt u van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen?
De wens deze wet in te voeren getuigd van een zeer beperkt democratisch gehalte van de indieners. Hoef toch hoop ik niemand te herinneren wie ook politieke partijen verbood? (Recent overigens: Sint Zelenski... 11 partijen maar liefst!)...
Criteria daartoe bewust vaag en multi interpretabel, zo'n wet hoort niet in een DEMOCRATIE!
Ook wat betreft onderdeel financiering zijn er nogal wat punten van zorg. Onderdeel bevoordeeld landelijke partijen ten opzichte van de lokale partijen, geldt met name op gemeentelijk niveau... Hoezo "gelijk speelveld"??
Daarnaast is die "toezichthouder" in deze vorm overbodig.