Zoekresultaat

163 resultaten
U heeft gezocht op: Politie

Sorteren op:
  • Wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaartreglement territoriale zee

    Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer.

  • Wijziging van het Kentekenreglement in verband met het kentekenen van bijzondere bromfietsen

    Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Kentekenreglement. Er komt een registratie- en kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen. Voor nieuwe voertuigen gaat dit meteen in, voor bestaande voertuigen is er een overgangstermijn van 12 maanden.

  • Wetsvoorstel modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel

    Het belangrijkste doel van dit wetsvoorstel is om de strafbaarstelling van mensenhandel in (Caribisch) Nederland uit te breiden en te vereenvoudigen. Hierdoor kunnen daders eerder worden vervolgd, berecht en bestraft en slachtoffers beter worden beschermd. De uitbreiding van de strafbaarheid vindt vooral plaats ten aanzien van ernstige misstanden in de arbeidssfeer. Ook wordt voorgesteld om mensen die profiteren van mensenhandel eerder strafbaar te maken. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan een opdracht uit het coalitieakkoord, waarin staat dat de strafbaarstelling wordt gemoderniseerd. In het coalitieakkoord staan de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van de regering in haar regeringsperiode.