Zoekresultaat

U heeft gezocht op: Bezwaar en klachten

  • Geschilbeslechting sociaal domein

    Uw mening wordt gevraagd over een voorstel om geschillen op het gebied van het sociaal domein tussen burgers en gemeenten, of tussen burgers en private (zorg)aanbieders, in één procedure aan de orde te kunnen stellen.