Zoekresultaat

U heeft gezocht op: Waterkeringen en waterbeheer

  • Wijziging Waterwet

    Na de laatste watersnoodramp van 1953 zijn normen ontwikkeld voor onze waterveiligheid. Begin 1996 werden deze normen vastgelegd in de Wet op de waterkering. Eind 2009 is deze wet, tezamen met een zevental andere waterbeheerwetten, geïntegreerd in de Waterwet. Sinds de vaststelling van de normen voor waterveiligheid is er enorm veel veranderd.