Zoekresultaat

8 resultaten
U heeft gezocht op: Nederlanderschap

Sorteren op:
 • Rijkswet op het Nederlanderschap

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de voorwaarden waaronder het Nederlanderschap wordt verkregen of verleend.

 • Besluit evidente staatloosheid

  Het wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid (hierna: het wetsvoorstel; zie overige stukken) bevat een procedure om staatloosheid te laten vaststellen door een rechtbank. Ingevolge artikel 5 van het wetsvoorstel kan evidente staatloosheid (ook) buiten de judiciële vaststellingsprocedure worden vastgesteld. Dit besluit bevat een limitatief aantal situaties waarin door een bestuursorgaan kan worden aangenomen dat sprake is van evidente staatloosheid.

 • Wijziging RWN herkrijging en verlies Nederlanderschap na langdurig verblijf buiten Koninkrijk en EU

  In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat dat het automatisme wordt herzien waarbij Nederlanders met een meervoudige nationaliteit na langdurig verblijf buiten het grondgebied van de Europese Unie het Nederlanderschap verliezen. Voor hen wordt het gemakkelijker het Nederlanderschap te behouden naast hun andere nationaliteit of, voor degenen die het na 1 april 2003 verloren, te herkrijgen. Dit wetsvoorstel strekt daartoe.

 • Wetsvoorstel evenredigheidstoets RWN

  Dit wetsvoorstel voegt aan de Rijkswet op het Nederlanderschap een optierecht toe waarmee een persoon wiens Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan, dat Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht kan herkrijgen. Dit wetsvoorstel voorziet tevens in een verlenging van de in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN opgenomen termijn voor verlies, van tien naar dertien jaar.

 • Permanentmaking bevoegdheid tot intrekking Nederlanderschap

  De bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (artikel 14, vierde lid, RWN) vervalt op 1 maart 2022. Dit wetsvoorstel voorkomt dat, en maakt deze bevoegdheid permanent. Het wetsvoorstel strekt niet tot inhoudelijke wijziging van deze bevoegdheid.

 • Wijziging Besluit BRP en Besluit BSN

  De wijziging van het Besluit BRP heeft o.m. betrekking op de aanwijzing van minister JenV als bestuursorgaan voor diens taken met betrekking tot het intrekken van het Nederlanderschap en het aanwijzen van de werkzaamheden van de gecertificeerde instellingen (jeugdreclassering) als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang. De wijzigingen in het Besluit BSN houden verband met het feit dat alle bepalingen in de Wabb die betrekking hebben op het sofinummer zijn geschrapt.

 • Wijziging RWN ivm het intrekken van het Nederlanderschap

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

 • Wet Basisregistratie personen

  Wetstekst voorstel nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet Basisregistratie personen)