Stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen

Reactie

Naam Laurens (K. van Wingerden-Kneepkens)
Plaats Rotterdam
Datum 11 augustus 2023

Vraag1

Hoe kijkt u aan tegen de invulling van deze regeling om de bouw van geclusterde zorggeschikte woningen te stimuleren?
Beste,

In de reacties zien en lezen wij een aantal goede suggesties alsmede aandachtspunten terug, zoals de hoogte van de subsidieregeling, eisen aan de brandveiligheid en het loslaten van het principe 'passend toewijzen'. Aanvullend willen wij graag het volgende onder de aandacht brengen:

"Corporaties en zorgaanbieders die gebruik willen maken van de regeling, moeten vooraf afspraken maken met het zorgkantoor over het aantal Wlz-cliënten dat ze willen huisvesten." Het is ons inziens van belang om daar meer duidelijkheid in te creëren. Worden de corporaties hiermee een gesprekspartner voor het zorgkantoor, of verloopt dit via de zorgpartij met een Wlz-overeenkomst?