Wet Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak

Dit wetsvoorstel draagt bij aan flexibiliteit voor gerechten (rechtbanken en gerechtshoven) bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van onvoldoende capaciteit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-05-2019
Einddatum consultatie 27-06-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10387
Onderwerpen Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gerechten (rechtbanken en gerechtshoven), bij gerechten werkzame personen (met name rechters en raadsheren), leden van het openbaar ministerie (met name officieren van justitie), advocaten en rechtzoekenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor gerechten worden administratieve drempels weggenomen die nu nog een belemmering vormen bij het doorverwijzen van rechtszaken naar een ander gerecht in geval van capaciteitsgebrek. Voor rechtzoekenden kan dit gunstig uitpakken omdat beter kan worden voorkomen dat de behandeling van een rechtszaak langer duurt door capaciteitsgebrek bij het gerecht dat die zaak behandelt.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads