Wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten in verband met de bestemming van de reeks 18xy

Wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten in verband met de bestemming van de reeks 18xy

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-01-2015
Einddatum consultatie 13-03-2015
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Herziening van de bestemming van de reeks 18xy, waarbij de bestemming wordt gewijzigd teneinde toe te staan dat aanvullende openbare gegevens verstrekt mogen worden, ook wanneer niet om een telefoonnummer wordt gevraagd.

  • Concept regeling

    Concept besluit tot wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten ivm bestemming 18xy

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Exploitanten van nummers in de reeksen 18xy en 0900, platformaanbieders, aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten

Verwachte effecten van de regeling

Vergroting aanbodmogelijkheden

Doel van de consultatie

Inventariseren zienswijzen van marktpartijen op het conceptbesluit

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele regeling

Meer informatie