Meerjarige regeling specifieke uitkeringen aandachtsgroepen

Goede en betaalbare huisvesting staat voor aandachtsgroepen onder druk. Met deze regeling wil het kabinet het bouwen voor aandachtsgroepen stimuleren. Deze regeling bouwt voort op de regeling huisvesting aandachtsgroepen uit 2021 en moet komende tranches mogelijk maken. In deze consultatie zit in de bijlage de derde tranche verwerkt. Ook liggen er een aantal inhoudelijke wijzigingen voor ten opzicht van de vorige regeling, dit o.a. naar een tussenevaluatie van deze vorige regeling uit 2021.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 31 mei 2022

  • Meerjarige regeling specifieke uitkeringen aandachtsgroepen