Technische aanpassing van enkele AMvBs over luchthavens ivm Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie bereiden een ontwerpbesluit voor, ter aanpassing van enige algemene maatregelen van bestuur met betrekking tot burgerluchthavens, militaire luchthaven en buitenlandse luchtvaartterreinen. Met dit besluit worden de onderhavige algemene maatregelen van bestuur voor luchthavens technisch aangepast aan de terminologie van de Omgevingswet. Het betreft hier geen inhoudelijke wijziging.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 januari 2024

De aanpassingen zijn per 1 januari 2024 in werking getreden.

Link toegevoegd, 27 mei 2021

Op 21 april 2021 is de regeling in het Staatsblad gepubliceerd.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Consultatie rapport gepubliceerd, 9 april 2020

Het verslag van de Internetconsultatie is gepubliceerd, inclusief een inhoudelijke reactie van het ministerie.