Aanpassing Regeling modelvliegen en Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een aanpassing van de Regeling modelvliegen en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen voor. Deze stapsgewijze aanpassing trekt de regelgeving voor recreatieve en beroepsmatige dronevliegers meer gelijk en brengt deze enigszins in lijn met de toekomstige EU-regelgeving. Daarnaast wordt een ongewenste aanscherping van de regelgeving met betrekking tot modelvliegvelden en het vliegen met drones boven deze modelvliegvelden gecorrigeerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 28 november 2019

De regeling is per 7 november 2019 in werking getreden.

Link toegevoegd, 28 november 2019

De regeling is per 7 november 2019 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 29 augustus 2017

Bijgaand het verslag met opbrengst van de internetconsultatie. Een inhoudelijke reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu volgt in het najaar van 2017 bij inwerking treden.