Aanpassing tarieven Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehanteerde tarieven van vergunningen per 1 januari 2019 te wijzigen. Hiertoe worden diverse regelingen aangepast. De tarieven worden conform de stijging van de kosten van vergunningverlening verhoogd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 14 februari 2019

Per 1 januari zijn de nieuwe tarieven in werking getreden.

Link toegevoegd, 14 februari 2019

De nieuwe tarieven zijn per 1 januari 2019 in werking getreden, zie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-69771.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-69767.html?grootte=2

Hoofdlijnenverslag met reactie IenW, 24 januari 2019

Het Ministerie heeft gereageerd op de inbreng tijdens de internetconsultatie. In het vernieuwde hoofdlijnenverslag is deze reactie opgenomen.

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 december 2018

Hierbij het verslag in hoofdlijnen van de reacties op deze internetconsultatie. Het ILT zal op een later moment nog inhoudelijk reageren.