Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021

De landelijke commerciële FM-vergunningen worden verlengbaar gemaakt voor een periode van drie jaar. Ingevolge artikel 18, vijfde lid, van het Frequentiebesluit 2013 dient er een aanvraag voor een verlenging te worden ingediend, al dan gelijktijdig met een aanvraag voor een digitale vergunning. De bijgevoegde ontwerp ministeriële regeling voorziet hierin.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-10-2021
Einddatum consultatie 25-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De huidige landelijke vergunninghouders hebben gevraagd om een verlenging van hun vergunningen vanwege de sterke terugval in advertentie-inkomsten door de uitbraak van het coronavirus. De bestaande landelijke vergunninghouders voor commerciële radio-omroep worden derhalve geraakt door dit besluit tot verlenging en de aanvraagregeling ter uitvoering daarvan.
Daarnaast zijn er ook partijen die aangeven dat zij willen toetreden tot de landelijke commerciële radiomarkt. Ook zij worden geraakt door dit besluit aangezien de commerciële radiovergunningen gedurende een periode van drie jaar niet opnieuw worden verdeeld middels een in artikel 3.10 van de Telecommunicatiewet beschreven methode.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op de kortere termijn heeft een verlenging tot gevolg dat derden niet in aanmerking kunnen komen voor één of meer landelijke vergunningen in het kader van een nieuwe verdeling. Gegeven de ontwikkeling van digitale radio en de mogelijkheden die dit ook voor nieuwkomers biedt, alsmede de instapmomenten die er in de afgelopen jaren zijn geweest door verdelingen, overdracht dan wel overnames is een verlenging die strekt tot herstel van de economische positie van bestaande radiopartijen als gevolg van de coronacrisis niet onevenredig ten opzichte van het belang van mogelijke potentiële nieuwkomers. Daarbij wordt mede in ogenschouw genomen de beperkte duur van de verlenging.

Waarop kunt u reageren

Eenieder kan vanaf woensdag 27 oktober 2021 gedurende een aantal weken een zienswijze over de ontwerp ministeriële regeling en de bijbehorende bijlagen indienen.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling