(aanvulling) Wijziging Mijnbouwbesluit

(Zie de geel gemarkeerde tekst in de documenten onderaan de webpagina) Aanvulling Wijziging van het Mijnbouwbesluit in verband met het toezicht op de naleving bij opsporing en winning van een delfstof.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-04-2015
Einddatum consultatie 23-05-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

(Zie de geel gemarkeerde tekst in de documenten onderaan de webpagina) Aanvulling met een nieuw artikel 45 a van de wijziging van het Mijnbouwbesluit in verband met de Wet windenergie op zee.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

installateurs van mijnbouwinstallaties op zee
installateurs van windturbines op zee

Verwachte effecten van de regeling

Verbetering van het toezicht op de naleving van de veiligheid op zee.

Doel van de consultatie

Het bieden van een mogelijkheid om te reageren op het voornemen tot aanvulling van de wijziging van de regeling die onderaan de webpagina zijn genoemd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op de in geel aangemerkte delen in artikel I, onderdelen H, I en J en het ontwerp van de nota van toelichting daarbij.

Meer informatie

  • Aanvulling nota van toelichting

  • Aanvulling wijziging Mijnbouwbesluit