Eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering

Er komt een nieuw Wetboek van Strafvordering. De twee vaststellingswetten vormen de kern van het nieuwe wetboek.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.