Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert

Het ontwerpbesluit geeft aanwijzingen aan aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken om het verzenden van NL-Alert berichten via cell broadcast te harmoniseren en de dienstverlening te allen tijde te continueren.

In het ontwerpbesluit zijn functionele en technische eisen opgenomen ten aanzien van de dienstverlening. Verder worden eisen gesteld om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-07-2014
Einddatum consultatie 22-08-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten Rampen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het ontwerpbesluit geeft aanwijzingen aan aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken om het verzenden van NL-Alert berichten via cell broadcast te harmoniseren en de dienstverlening te allen tijde te continueren.
In het ontwerpbesluit zijn functionele en technische eisen opgenomen ten aanzien van de dienstverlening. Verder worden eisen gesteld om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Daarnaast krijgen de telecomaanbieders de verplichting opgelegd om de Minister van Veiligheid en Justitie en andere schakels in de NL-Alert keten te informeren over haar dienstverlening. Tot slot bevat het ontwerpbesluit bepalingen ten aanzien van rapportages en testen om het functioneren van het systeem te controleren.

NL-Alert is een alarmeringsdienst waarmee de overheid via een tekstbericht op mobiele telefoons gerichte informatie en advies geeft aan mensen in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. In dit besluit worden eisen gesteld aan de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken (aanbieders), die een onmisbare schakel zijn in de NL-Alert keten.. Met dit besluit worden de afspraken geharmoniseerd en worden aan alle aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken voor onbepaalde tijd gelijkluidende eisen opgelegd. Op deze manier wordt met betrekking tot de aanbieders beoogd de distributie van NL-Alert berichten zo volledig mogelijk te waarborgen.

Het besluit is ingedeeld in paragrafen. Hierin zijn respectievelijk de volgende eisen aan de dienstverlening opgenomen: functionele en technische eisen, eisen met betrekking tot de continuïteit, eisen met betrekking tot informeren, en eisen met betrekking tot controle. Daarnaast zal de Minister van Veiligheid en Justitie een aparte dienstverleningsovereenkomst sluiten met de aanbieders om de detailafspraken vast te leggen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

aanbieders van mobiele telecommunicatienetwerken

Verwachte effecten van de regeling

De aanwijzing verplicht aanbieders hun netwerken geschikt te maken voor de doorgifte van NL Alert berichten, voor zover de netwerken dat nog niet zijn. Dit vereist investeringen in apparatuur en programmatuur. Tevens dient er na verzending van berichten een rapportage daarover aan de minister van V&J gestuurd te worden; daarnaast jaarlijks een rapportage met de bevindingen van het afgelopen kalenderjaar.

Doel van de consultatie

Ten eerste dient de consultatie om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het besluit in te dienen. Ten tweede geeft de publicatie van het ontwerpbesluit andere belanghebbenden zoals leveranciers van mobiele telefoons zo snel mogelijk duidelijkheid over de voorgenomen wijzigingen

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Ontwerpbesluit en toelichting