Wet wijziging auteurscontractenrecht

Dit voorontwerp van wet bevat de wijzigingen van het auteurscontractenrecht die worden voorgesteld naar aanleiding van de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht en een door de Tweede Kamer aangenomen motie over verplicht collectief beheer bij video on demand.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 29 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: