Wijziging bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer “derde lichting”

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wijzigt bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Bijlage 10 bevat maatregellijsten die bedrijven kunnen gebruiken om te voldoen aan de norm van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De maatregellijsten worden regelmatig gewijzigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-04-2017
Einddatum consultatie 16-05-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het opstellen van de maatregellijsten in bijlage 10 is aangekondigd in het Energieakkoord voor duurzame groei. Het streven is om voor zoveel mogelijk bedrijfssectoren lijsten met maatregelen op te stellen. De lijsten met erkende maatregelen hebben tot doel het bedrijfsleven en het bevoegde gezag handvatten te bieden bij de invulling van de besparingsplicht van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Met de lijsten kunnen bedrijven gemakkelijker bepalen met welke maatregelen ze aan de energiebesparingsverplichting voldoen. Dit heeft naar verwachting een positief effect op het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen van het Energieakkoord. De maatregelen uit bijlage 10 zijn niet verplicht. Bedrijven mogen ook gelijkwaardige andere maatregelen treffen om aan de besparingsverplichting te voldoen. De invulling van deze verplichting blijkt in de praktijk lastig te zijn. De lijsten helpen de bedrijven bij de invulling ervan.

Met de onderhavige wijziging (“derde lichting”) wordt het aantal bedrijfssectoren uitgebreid en de maatregellijsten aangepast en uitgebreid. De voorgenomen wijziging van de regeling voegt voor zeven sectoren erkende maatregellijsten toe aan de Activiteitenregeling: drukkerijen, papier en karton, bouwmaterialen, verf en drukinkt, tankstations en autowasinrichtingen, meubels en hout, bedrijfshallen en detailhandel. Daarnaast voert deze wijzigingregeling voor een aantal sectoren het energieregistratie- en bewakingsysteem (EBS) in als een erkende maatregel. Het gaat om de gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants en de detailhandel.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onderstaande branches, die grotendeels worden ingedeeld aan de hand van de Standaard Bedrijfsindelings (SBI) codes van de Kamer van Koophandel worden toegevoegd:
- drukkerijen, papier en karton;
- bouwmaterialen;
- verf en drukinkt;
- tankstations en autowasinrichtingen;
- meubels en hout;
- bedrijfshallen;
- detailhandel.

Het energieregistratie- en bewakingsysteem wordt als maatregel ingevoegd bij de sectoren:
- gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen;
- kantoren;
- onderwijsinstellingen;
- sport en recreatie;
- hotels en restaurants;
- en de detailhandel.

Daarnaast is de wijzigingsregeling van belang voor het bevoegd gezag waaronder gemeenten en omgevingsdiensten bij de uitvoering van de toezichthoudende en handhavende taken voor energiebesparing.

Verwachte effecten van de regeling

De erkende maatregellijsten hebben tot doel bedrijven en het bevoegd gezag handvaten te geven bij het voldoen aan de energiebesparingsplicht van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De maatregellijsten creëren geen nieuwe plichten en het staat bedrijven vrij om al dan niet gebruik te maken van de maatregellijsten bij de invulling van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De verwachting is dan ook dat de lijsten het bedrijven makkelijker maken om artikel 2.15 van het besluit te voldoen, en dat tegelijk de toezichthoudende en handhavende taken van het bevoegd gezag versimpeld worden .

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt beoogd een ieder de gelegenheid een reactie te geven op de voorgenomen regeling en de voorgestelde aanvullingen op en aanpassingen van de erkende maatregellijsten. Deze internetconsultatie wordt gezien als een aanvulling op de consultatie die al plaats heeft gevonden in het kader van de Adviesgroep erkende maatregellijsten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen kunnen op alle onderdelen van de voorgenomen wijzigingsregeling reageren.

Meer informatie