Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De bedoeling van dit wetsvoorstel is een permanent adviescollege op het terrein van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers in te stellen. Het voorstel is het adviescollege te laten adviseren over de financiële aspecten van de arbeidsvoorwaarden van benoemde en gekozen politieke ambtsdragers (bijvoorbeeld ministers, wethouders en raadsleden). Het adviescollege kan voorafgaand aan de politieke discussie een onafhankelijk advies geven over de aanspraken van politieke ambtsdragers.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 11 oktober 2022

Deze wet is op 30 november 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en op 1 januari 2022 in werking getreden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0045946/2022-01-01

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 augustus 2020