Afschaffen collectiviteitskorting zorgverzekering

Met het wetsvoorstel wordt de collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen met ingang van het jaar 2023 afgeschaft. Met deze afschaffing wordt een einde gemaakt aan kruissubsidiëring tussen verzekerden. Daarnaast wordt het aanbod van zorgverzekeringen overzichtelijker.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 39 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: