Besluit tot wijziging van het Vb 2000, houdende afschaffing van het kennisgevingsvereiste en enkele andere (o.m.) technische wijzigingen.

Na een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt de zogeheten kennisgevingsprocedure niet meer toegepast. In dit ontwerpbesluit wordt het Vb 2000 aangepast aan de gewijzigde situatie. Voorts voorziet het besluit in aanpassing van de termijn voor het indienen van een zienswijze in bepaalde zaken die in de grensprocedure kunnen worden afgedaan en wordt een aantal juridisch-technische en redactionele correcties doorgevoerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.