Ontwerpbesluit tot wijziging luchtvaartbesluiten waarmee regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’S) worden vastgesteld

Het ontwerpbesluit strekt tot wijziging van vier besluiten op het gebied van de luchtvaart, te weten het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit luchtvaartuigen 2008, het Besluit vluchtuitvoering en het Besluit burgerluchthavens.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 30 april 2015

Het Besluit is op 30 april 2015 gepubliceerd en zal in werking treden per 1 juli 2015.

Verslag , 30 april 2015

Op 4 augustus 2014 is een verslag met de belangrijkste commentaren uit de internetconsultatie op hoofdlijnen en een nadere toelichting op het vervolgtraject gepubliceerd.

Inhoudelijke reactie verslag internetcons ‘Ontwerp, 30 april 2015

In de periode van 22 mei tot en met 20 juni 2014 vond de internetconsultatie plaats. Op
4 augustus 2014 is een verslag op hoofdlijnen van de ingediende reacties gepubliceerd op internet. In dit verslag volgt de inhoudelijke toelichting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de reacties. Het Besluit is op 30 april 2015 gepubliceerd en zal in werking treden per 1 juli 2015.