Regeling Afwijkend gebruik frequentieruimte

Deze regeling regelt de voorwaarden waaronder speciale organisaties van Defensie, de politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid onbemande mobiele voertuigen, zoals drones mogen tegenhouden. Dat zullen zij dan doen met apparaten die deze drones uit de lucht kunnen halen. Een drone moet dan een groot gevaar vormen voor de openbare veiligheid en de dreiging moet ernstig, acuut en herkenbaar zijn. 

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 30 mei 2023

Nieuwe versie waarin enkele persoonsgegevens van medewerker zijn verwijderd