Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

algemeenverbindendverklaring van overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen

Door dit besluit wordt de overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen, verenigd in Agrodis, algemeenverbindend verklaard. Hierdoor dienen alle handelaren van gewasbeschermingsmiddelen te werken conform het CDG-certificeringsschema versie 4.0. Dit Besluit is een voortzetting van de huidige algemeenverbindendverklaring die op 31 december 2018 afloopt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-11-2018
Einddatum consultatie 21-12-2018
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Planten Stoffen Handel

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Handelaren in gewasbeschermingsmiddelen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Handelaren in gewasbeschermingsmiddelen dienen te werken conform het CDG-certificatieschema, versie 4.0.

Waarop kunt u reageren

Het gehele besluit

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Overeenkomst tussen handelaren

Externe bronnen

algemeenverbindendverklaring van een overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling