Wijziging Ambtsinstructie i.v.m. herziening geweldsmelding

Het ontwerpbesluit strekt ertoe de regels in de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren (Ambtsinstructie) over het melden van aangewend geweld te wijzigen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.