Uitvoeringsbesluit Jeugdwet

Op grond van de Jeugdwet wordt de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit uitvoeringsbesluit is gebaseerd op de Jeugdwet, die momenteel aanhangig is bij de Eerste Kamer.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 35 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: