Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Kwalificatie-eisen Engels en loopbaan en burgerschap

Deze AMvB legt de inhoud vast van loopbaan en burgerschap voor alle mbo-niveaus (bijlage 1, pag. 7 t/m 9) en
het generieke onderdeel Engels voor mbo op niveau 4 ( bijlage 2, pag. 10 t/m 19).

Bij het generieke onderdeel Engels geldt voor lezen en luisteren niveau B1 en voor schrijven, spreken en gesprekken voeren niveau A2.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-03-2011
Einddatum consultatie 17-04-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

• Voor opleidingen op niveau 4 in het mbo worden generieke eisen aan het Engels gesteld, ongeacht of dit gevraagd wordt voor het beroep, in het belang van een goede doorstroom naar het hbo.

• Voor opleidingen op alle niveaus in het mbo worden generieke eisen gesteld aan "loopbaan en burgerschap” (ongeacht eisen beroep).

Examinering voor Engels, loopbaan en burgerschap wordt in een aparte AMvB geregeld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Besturen, personeel en studenten van mbo-instellingen.

Verwachte effecten van de regeling

• Bijdrage aan goede doorstroom naar het hbo door heldere generieke eisen aan het Engels bij mbo-opleidingen op niveau 4.
• Betere uitvoerbaarheid van het onderdeel ”loopbaan en burgerschap” van mbo-opleidingen

Doel van de consultatie

Reactie op het beleid te krijgen. Vervolg op eerdere consultatie met o.a. de MBO Raad, AOC Raad, NRTO, Colo.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht