Lagere regelgeving implementatie Telecomcode

Met dit besluit worden negen besluiten gewijzigd ter uitvoering van de Telecommunicatiewet en ter implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972, de zogenoemde Telecomcode. Daarnaast wordt in een separaat wijzigingsbesluit de zogenoemde adequate breedbandinternettoegangsdienst vastgesteld. Tot slot worden twee regelingen gewijzigd. Het gaat om een beleidsarme één-op-één implementatie van de Telecomcode.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 8 maart 2022

De Wet implementatie Telecomcode (Staatsblad 2022, nr. 83) en bijbehorende lagere regelgeving (Staatsblad 2022, nr. 95 en Staatscourant 2022, nrs. 5740 en 5741) zijn op 2 maart 2022 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 december 2021

De Ministerraad heeft er op 3 december 2021 mee ingestemd om de twee Algemene Maatregelen van Bestuur voor spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken. Het consultatieverslag dat nu wordt gepubliceerd zal nog worden aangevuld voor wat betreft de wijziging van de Regeling medegebruik.