Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden

In dit besluit staan de eisen vermeld om te voldoen aan de verplichting voor werkgevers om anonieme meldingen van vermoedens van misstanden in ontvangst te nemen en te behandelen. Deze verplichting is geregeld in de Wet bescherming klokkenluiders, artikel 2, tweede lid, onderdelen e en f.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 25 juni 2024

Consultatiefase verlengd.

Consultatieperiode aangepast, 11 juni 2024

Consultatie verlengd tot half augustus

Consultatieperiode aangepast, 7 mei 2024

Om de respons te vergroten zijn meerdere organisaties uitgenodigd om te reageren op de concept-AMvB. Gelet op het meireces is besloten om de termijn voor consultatie te verlengen, zodat partijen voldoende tijd hebben om te reageren.