Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden

Reactie

Naam Mr. JH Maat
Plaats Alphen aan den Rijn
Datum 14 juni 2024

Vraag1

Hoe kan een werkgever het beste anonieme meldingen op een analoge (niet digitale) wijze ontvangen? Hoe moet bijvoorbeeld de ontvangstbevestiging aan de anonieme melder worden verstuurd, als men niet weet wie de melder is?
Zet op de website een duidelijk adres waar meldingen heen gezonden kunnen worden. Dat geen ontvangstbevestiging kan worden verstuurd is de consequentie van anoniem melden. Wil de anonieme melden perse een ontvangstbevestiging, dan moet deze een tussenpersoon inschakelen, zoals een advocaat (of een andere geheimhouder).
Anoniem melden kan overigens nu al en gebeurt ook al sinds jaar en dag. Denk aan een brief die wordt 'gedropt' of contact vanaf een alias-mailadres. Anonieme meldingen zijn wel lastiger te onderzoeken, zeker als er geen nadere vragen kunnen worden gesteld. Bij de anonieme melding moeten er wel bewijzen worden overgeleverd, denk aan een frauduleuze administratie of foto's van een bepaalde situatie. Dit soort zaken kunnen prima tot een concreet onderzoeksresultaat en correcte afdoening leiden. Er zijn organisaties die principieel geen anonieme meldingen in behandeling nemen, bijvoorbeeld uit vrees voor een lastercampagne), deze lijn wordt met het besluit anoniem melden doorbroken.
Is de melder het slachtoffer of de benadeelde van een verwijtbare gedraging (zoals seksuele intimidatie of discriminatie), dan leidt dat bijna altijd tot een niet te onderzoeken casus. Tijd, plaats en omstandigheden moeten duidelijk worden gemaakt. Hoor en wederhoor zijn essentieel voor zorgvuldig onderzoek. Ook een beschuldigde heeft rechten.
Overigens een goede zaak om de behandelaar ook beter te beschermen, het ongemak over een melding kan namelijk overslaan op de behandelaar.

Vraag2

Wat is een redelijke invoeringstermijn voor deze regeling zodat werkgevers voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden?
Half jaar na vaststellen besluit.