Wijziging ANVSverordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bereidt een wijziging van de ANVS-verordening voor. Deze wijziging stelt een maximale afvoertermijn van twee jaar vast voor radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen. Daarnaast brengt de wijziging een correctie in een bijlage aan.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.