Consultatiedocument ‘Audit Quality Indicators’ – Kwartiermakers Toekomst Accountancysector

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector hebben tien kwaliteitsindicatoren (Audit Quality Indicators) opgesteld om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de accountancysector. De kwaliteitsindicatoren kunnen gebruikers van de jaarrekening nader inzicht geven in factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de wettelijke jaarrekeningcontrole, en zien o.a. op cultuur, fraude, innovatiebereidheid en kwaliteitsbeheersingssysteem.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 42 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: