Tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om gedurende 5 jaar bij verkiezingen te experimenten met het geven van assistentie in het stemhokje aan alle kiezers die hierom verzoeken. Volgens de huidige Kieswet mogen alleen kiezers die vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen in het stemhokje worden geassisteerd bij het uitbrengen van hun stem.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-06-2021
Einddatum consultatie 20-09-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10153
Onderwerpen Organisatie en beleid Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kiezers, stembureauleden, gemeenten en de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De tijdelijke experimentenwet moet het mogelijk maken om gedurende 5 jaar te experimenteren met het geven van hulp in het stemhokje aan kiezers met een andere dan een lichamelijke beperking. Om de stemvrijheid en het stemgeheim van de kiezer zoveel mogelijk te waarborgen, wordt de hulp verleend door een neutraal en daartoe speciaal getraind stembureaulid.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Kieswet

Bron: wetten.overheid.nl