Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood

Voor bestuursorganen / uitvoeringsorganisaties op rijks- en decentraal niveau die Aarhus-besluiten nemen ( d.w.z. besluiten over activiteiten die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben), burgers/bedrijven, belangenoranisaties en bestuursrechtspraak 

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 20 april 2022

Toegevoegd is een informatief schema dat de Afdelingsjurisprudentie vergelijkt met het geconsulteerde wetsvoorstel.

  • Schema Afdelingsjurisprudentie Aarhus - consultatieversie wetsvoorstel Awb-wijziging Varkens in Nood