Wijziging Bbft 2019 ivm heffingsreserve, handelsplatformen en accountancytoezicht

Consultatie gesloten Financiën

In het kort

Dit ontwerpbesluit bevat drie wijzigingen in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019.

  1. Er wordt een nieuwe maatstaf toegevoegd voor de berekening van de tarieven van de handelsplatformen, die onder toezicht staan van de AFM.
  2. De procentuele verdeling van de toezichtkosten bij de AFM wordt aangepast in verband met intensivering van het accountancytoezicht.
  3. Het besluit geeft nadere invulling aan de heffingsreserve, waarmee fluctuaties in de doorberekende toezichtkosten kunnen worden gedempt.

Het is de bedoeling dat de wijzigingen per 1 januari 2023 in werking treden.

Reacties op deze consultatie4 openbaar

Bekijk alle reacties