Wijziging Bbft 2019 ivm heffingsreserve, handelsplatformen en accountancytoezicht

Dit ontwerpbesluit bevat drie wijzigingen in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: