Besluit beheer politie inrichting Landelijke meldkamer samenwerking

In dit ontwerpbesluit wordt vastgelegd dat de Landelijke meldkamer samenwerking een ondersteunende dienst is binnen de politieorganisatie die het beheer van de meldkamers uitvoert.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.