Concept voorstel van wet aanpassing fgr vbi fbi

Reactie

Naam TRS Curacao BV (drs A.J. Postma)
Plaats Curacao
Datum 10 maart 2023

Vraag1

1. Kunt u een indicatie geven van de administratieve lasten van de in het consultatiedocument voorgestelde bepalingen en wijzigingen (in uren)?

2. Stelt de vormgeving van artikel VI (de tijdelijke en voorwaardelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting in het kader van de vastgoedmaatregel) voldoende in staat om - vooruitlopend op de vastgoedmaatregel - te herstructureren zonder heffing van overdrachtsbelasting?
1. Worden buitenlandse FGRs (mutual funds) altijd als transparant aangemerkt ? Ook als deze onder het recht van het land waar ze zijn opgericht als beleggingsinstelling zijn aangemerkt onder vergelijkbare regels van financieel toezicht?
2. Indien de buitenlandse mutual funds als transparant worden aangemerkt, dient de belastingplichtige dan de onderliggende activa en passiva te rapporteren (beleggingen/schulden)? Vergelijk de Hoge Raad in B 9123. Dit zou leiden tot aanzienlijke verzwaring van werkzaamheden voor individuele beleggers die investeren in buitenlandse mutual funds met een groot pakket aan activa en passiva. Bent u bereid toe te staan dat een geconsolideerd bedrag in Box 3 wordt aangegeven?
3. Kunt u bevestigen dat, indien het als transparant aangemerkte buitenlandse mutual fund belegt in buitenlandse onroerende zaken, de belastingplichtige ter zake van het (fictieve) rendement op buitenlandse onroerende zaken recht heeft op voorkoming van dubbele belasting.