Concept voorstel van wet aanpassing fgr vbi fbi

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hilversum
Datum 12 maart 2023

Vraag1

1. Kunt u een indicatie geven van de administratieve lasten van de in het consultatiedocument voorgestelde bepalingen en wijzigingen (in uren)?

2. Stelt de vormgeving van artikel VI (de tijdelijke en voorwaardelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting in het kader van de vastgoedmaatregel) voldoende in staat om - vooruitlopend op de vastgoedmaatregel - te herstructureren zonder heffing van overdrachtsbelasting?
1) Nee
2) Nee

Bijlage