Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Dit document schetst het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-frequentieband. In de brief over de toekomst van de 3,5 GHz-band is de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) al ingegaan op de eerste voornemens. Het ministerie van EZK wil partijen nu in de gelegenheid stellen hun zienswijzen te geven op het voorgenomen uitgiftebeleid. Dit beleidsvoornemen zal met de uitkomsten van deze consultatie worden verwerkt in de definitieve Nota Mobiele Communicatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-03-2019
Einddatum consultatie 17-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorgenomen beleid is relevant voor aanbieders en gebruikers van mobiele communicatie in Nederland, meer specifiek:
- aanbieders van telecommunicatienetwerken en -diensten
- apparatuur fabrikanten
- burgers
- bedrijven en andere organisaties die afhankelijk zijn van draadloze communicatie, waaronder communicatie voor lokale en bedrijfsspecifieke toepassingen
- huidige vergunninghouders in de 3,5 GHz-band

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het (voorgenomen) uitgiftebeleid heeft effecten op:
- de verdeling van schaarse frequentieruimte in de 3,5 GHz-band
- de marktkansen voor alle mogelijke (soorten) marktpartijen
- de mogelijkheden voor uitrol van 5G-mobiele netwerken
- de mogelijkheden voor lokale en bedrijfsspecifieke toepassingen

Waarop kunt u reageren

Reactie is mogelijk op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. In het document zelf vindt u ook specifieke consultatievragen.

Indien uw reactie vertrouwelijke onderdelen bevat, kunt u er ook voor kiezen om uw reactie te splitsen in twee, waarbij uw ene reactie openbaar is, en de andere uw vertrouwelijke opmerkingen bevat.

-------------------------
Indien u problemen ervaart bij het downloaden van het beleidsvoornemen, dan kunt proberen het PDF-document te downloaden via een andere browser zoals Internet Explorer, Edge of Firefox.

Downloads

Externe bronnen

Concept nota mobiele communicatie

Bron: www.internetconsultatie.nl

Kamerbrief van 24 december 2018 over de toekomst van de 3,5 GHz-band

Bron: www.rijksoverheid.nl

Onderzoeksrapporten Kwink Groep, Agentschap Telecom en TNO

Bron: www.rijksoverheid.nl