Uitgiftebeleid perceelgebonden netten 3,5 GHz-band

In februari 2023 is het Nationaal Frequentieplan gewijzigd, zodat de 3,5 GHz-frequentieband (3400-3800 MHz) beschikbaar komt voor mobiele communicatie. De beide uiteinden van deze frequentieband, de banddelen 3400-3450 MHz en 3750-3800 MHz, zijn bestemd voor besloten lokale netwerken. Dit beleidsvoornemen beschrijft het uitgiftebeleid voor deze "perceelgebonden netten". Op basis van dit uitgiftebeleid zullen de vergunningvoorwaarden worden vastgesteld.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 16 mei 2023

Beste heer, mevrouw,

Besloten is om de reactietermijn van onderstaande consultatie van het uitgiftebeleid voor perceelgebonden netten met twee dagen te verlengen. De nieuwe einddatum is 23 mei 2023.

Met vriendelijke groet,

Het team frequentiebeleid.