Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bekendmaking kleine FM-frequenties

kleinere partijen die nu nog niet beschikken over een FM-vergunning hebben aangegeven dat zij graag toe willen treden tot de markt. Het onderstaande concept-besluit strekt ertoe om op tijdelijke basis een beperkt aantal analoge FM-frequenties met beperkt lokaal bereik uit te geven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-02-2021
Einddatum consultatie 06-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Commerciële radiopartijen die interesse hebben om voor een korte periode te beschikken over een FM-frequentie zonder DAB+ koppeling. Het betreft hier een verdeling van een aantal kleinere FM frequenties die bedoeld zijn voor partijen die nu nog niet beschikken over een FM frequenties. Juist voor deze partijen is in overeenstemming met de sector een aantal frequenties gecoördineerd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op korte termijn wordt er een extra mogelijkheid geboden om toe te treden tot de radiomarkt en een FM vergunning te verwerven. Het betreft de verdeling van een aantal kleinere FM frequenties met een beperkt bereik.

Waarop kunt u reageren

Op het bekendmakingsbesluit met de daarbij behorende bijlagen waar de vergunningen zijn opgenomen.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling