Besluit elektriciteit en gas

In deze Amvb wordt een aantal onderdelen uitgewerkt op basis van het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet in het kader van de wetgevingsagenda STROOM. Dit besluit moderniseert en bundelt de regelgeving die in of onder de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot stand is gebracht. Verder worden enkele nieuwe onderdelen uitgewerkt: investeringsplannen voor systemen, schadevergoeding bij wind op zee en de redundantie van een transmissiesysteem voor elektriciteit.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieverslag is gepubliceerd, 6 juli 2015

Link naar de bijlage bij het verslag met de consultatiereacties:
https://www.dropbox.com/s/wb6w3zy21xui0tx/Exceldocument_met_opmerkingen_internetconsultatie_AMvB-STROOM_en_reactie_EZ.XLSX?dl=0

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 juli 2015

Consultatiebijeenkomst Besluit STROOM, 1 juni 2015

Hierbij nodig ik u uit voor de consultatiebijeenkomst over de AMvB Elektriciteit en Gas op maandag 29 juni a.s., bij EZ, van 13.30 – 17.00. We hebben rekening gehouden met een bijeenkomst voor max. 50 personen.

U ontvangt nog nadere informatie over de bijeenkomst.

Graag aanmelden voor 19 juni via s.h.vanoeveren@minez.nl