Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit energie vervoer 2025

Consultatie gesloten Natuur en milieu Ruimte en infrastructuur

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van het Besluit energie vervoer in 2025. Voor de nieuwe herziening van de Hernieuwbare Energierichtlijn (RED-III) is de implementatiedatum vastgesteld op 1 januari 2026. Hierdoor blijft bestaande wetgeving langer van kracht. Daarom worden voor het Besluit energie vervoer een aantal maatregelen doorgevoerd (zie ‘Beleidskompas’). 

Wat is het doel van het besluit?

  • Het stimuleren van de inzet van hernieuwbare energiedragers in zeevaart en luchtvaart en het voorbereiden van deze sectoren op de overgang naar sectorspecifieke verplichtingen per 2026;
  • Het vergroten van de mogelijkheden voor hernieuwbare waterstofinzet in de mobiliteitssector;
  • Het stimuleren van hernieuwbare waterstofinzet in de binnenvaart en zeevaart;
  • Het borgen van de Europese doelen vanuit de Hernieuwbare Energierichtlijn voor transport.

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 8 juli 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van het besluit en de toelichting. 

Reacties op deze consultatie13 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties