Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

Met ingang van 1 juli 2020 worden de huidige bepalingsmethoden voor het meten van de energieprestatie van gebouwen vervangen door een nieuwe methode, de NTA 8800. Met het voorliggende besluit wordt regelgeving aangepast die is gericht op bestaande gebouwen en wordt geraakt door de invoering van een nieuwe bepalingsmethode en energieprestatie-indicator (kWh/m2.jr). Met de wijziging wordt voorkomen dat er verwezen wordt naar bepalingsmethoden en indicatoren die gedateerd of niet meer geldig zijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-10-2019
Einddatum consultatie 10-11-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10410
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het besluit heeft gevolgen voor alle gebouweigenaren en huurders. Hierbij horen niet alleen particuliere huiseigenaren en verhuurders, maar ook voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed en commercieel vastgoed, zoals overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, sportorganisaties etc. Daarnaast heeft het Besluit gevolgen voor de adviseurs en bedrijven in de energieadviesbranche, die te maken zullen krijgen met de nieuwe bepalingsmethode.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Bij de inijking is gekozen voor de variant waarbij er zo min mogelijk verschuivingen plaatsvinden in de labels. Het voorkomen van grote lasten voor burgers en bedrijven lag hier (mede) aan ten grondslag. Er zullen echter wel enige gevolgen zijn. De regeldruklasten zijn daarom door Sira berekend. Een eerste inschatting laat zien dat vooral de afschaffing van het vereenvoudigd energielabel lasten met zich mee brengt. Ook zijn er eenmalige lasten vanwege kennisneming van de nieuwe methodiek voor burgers, bedrijven en overheden.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het gehele besluit en de nota van toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Concept Besluit van [datum] tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Integraal afwegingskader (IAK) - Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen