Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten

Dit besluit is de uitwerking van de bestuurlijke handhaving voortvloeiend uit de wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie waarbij de hoogte van de op te leggen bestuurlijke boete wordt bepaald.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-03-2020
Einddatum consultatie 19-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

producenten, leveranciers, consumenten, maatschappelijke organisaties

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Effecten te verwachten voor producenten, leveranciers en consumenten door de efficiëntere bestuurlijke handhaving.

Waarop kunt u reageren

Het kan worden gereageerd op de algehele tekst van deze AMvB.

Downloads

  • Concept regeling

    Besluit van ……… tot vaststelling van bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten alsmede tot wijziging van een aantal besluiten in verband met het wijzigen van de citeertitel van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie